Jak prodloužit životnost asfaltové krytiny.

Za své dlouholeté  praxe jsem viděl spoustu střech, které nebyly udělány dobře, nebo na ně byl použit nevhodný materiál, který zbytečně zkrátil jejich životnost. Problémem je, že majitel to nepozná, střecha vypadá na první pohled dobře.

Správně provedené souvrství asfaltových pásů má docela dlouhou životnost , Ale pokud již krytina na vašem domě dosloužila a chcete střechu zateplit musíte udělat kompletní rekonstrukci. Jako příklad použijeme plochou střechu na rodinném domě, kde je skladba – betonová mazanina, penetrační nátěr a dva asfaltové pásy, klempířské prvky z pozinkovaného plechu.
Rekonstrukce by měla začít vypočtením tepelné ztráty střechy, kterou si můžete spočítat sami na stránkách webu TZB

Většinou stačí zateplení střechy o tloušťce 15 až 20 cm polystyrenu EPS 100, nebo jinou izolaci, minerální vatou, extrudovaným polystyrenem nebo můžete použít Pir desky, ale to už záleží na finančních možnostech stavebníka.
Asfaltované pásy nemusíte nutně demontovat, ovšem pokud není ve špatném stavu podkladní beton. Pak stačí vyřezat boule, opravit trhliny a máte vytvořenou základní parotěsnou vrstvu.
Atiky se musí ve většině případů vyzdít tak aby byly minimálně 15 cm nad novou izolací, je velice důležité je kompletně zaizolovat až do kraje aby byly chráněny do doby než na ně přijde oplechování. Jestliže budete zateplovat i fasádu, musíte na atiku ukotvit OSB desku širokou podle tloušťky zateplení. Deska musí mít mírný spád do střechy!

A teď to důležité – souvrství hydroizolace musí být více než 8 mm. To je opravdu důležité
Příklad – použijete polystyren (bez nakašírovaného asfaltového pásu), na něj se nalepí samolepící asfaltový pás, který má většinou 3 mm. A jako vrchní vložku modifikovaný pás s posypem o standardní tloušťce 3,8 až 4,2 mm. Celkově má tato vrstva cca 7 mm. A to je špatně, je to na hranici použitelnosti. Bohužel se tato kombinace často používala. Taková skladba střechy málokdy vydrží plánovaných 40 – 50 let. Už při montáži je zatěžována a namáhaná pracovníky, kteří provádí další práce – oplechování atiky nebo hromosvody. Posyp je odírán, spoje jsou namáhány teplem, souvrství je tenčí a tím je i více deformováno chůzí pracovníků.
Dalším problémem jsou kotvy, i když se polystyren často k podkladu lepí, kotvit se podle norem musí. Potom se kotvy přelepí jen záplatou 15 x 15 cm a na to nalepí vrchní vložka. Je to funkční, ale určitě ne kvalitní.
Jak tedy postupovat? Provést všechno až po nalepení samolepícího pásu, zakotvit střechu a přelepit kotvy záplatami, které na okrajích nahřejeme a uhladíme.  Na prostupy střechou použít systémové prvky a dát si záležet na správném opracování detailů. Před nalepením druhé vrstvy hydroizolace si střechu důkladně prohlédneme jestli nedošlo k poškození první vrstvy izolace.

Pokud máme jako první vrstvu asfaltový pás o tloušťce cca 3 mm, potom musíme v každém případě použít jako vrchní vrstvu silnější pás minimálně 5,2 mm  abychom dosáhli celkovou tloušťku souvrství více než 8 mm.  Ano, je to dražší, ale v celkové skladbě střechy to není až taková položka a výrazně tím zvýšíme životnost střechy. Jestliže máte na střeše něco, co chodíte kontrolovat, musíte nalepit další vrstvu o šířce 45 cm na stávající hydroizolaci. Tím si vytvoříme bezpečný chodník a střechu máme  chráněnou proti prošlápnutí. Stejný postup zvolíme, když máme na střeše něco položené, třeba květináče.

Další důležitou věcí je každoroční kontrola střechy, nejlépe na jaře. Prohlédneme si spoje asfaltových pásů, odstraníme listí, které se drží v rozích střechy. Ale hlavně – nechodíme po střeše, když je více než 15°C

Atiky by měli být z lakovaného hliníkového plechu spojené stojatou drážkou na kterou se upevní hromosvod.

Jestliže vám střechu provádí firma, už víte co si máte pohlídat a zkontrolovat. Kvalitní firmu si lze vybrat tímto způsobem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *