Krytiny pro ploché střechy

Kdysi, v dávno minulých dobách byly ploché střechy vnímány jako problematické. Bylo to dáno materiály, které zdaleka nebyly tak kvalitní jako jsou ty současné. Díky rozmanitosti vyráběných produktů můžeme vytvořit plochou střechu na jakou si vzpomeneme. Může být prakticky i neviditelná, spojená s přírodou a napojená na okolní terén.

Nejčastější provedení je dáno množstvím panelových domů a jejich rekonstrukcemi na které jsou používány hlavně asfaltové modifikované pásy. Pokud se stávající stará krytina odstraní a provede se zateplení s natavením asfaltového souvrství s tloušťkou minimálně 8mm a kvalitními klempířskými prvky je životnost takové střechy i více než 50 let. Životnost střešních krytin si můžete prohlédnout zde

Další variantou vhodnou pro panelové domy je zateplená střecha s hydroizolací tvořenou PVC fólií o minimální tloušťce 1,5 – 1,8mm. Jestliže tuto střechu ochráníme kačírkem, bude její životnost srovnatelná s krytinou z asfaltových pásů.

Velice vhodnou variantou je takzvaná obrácená skladba střechy – hydroizolace je položena jako první a na ni leží izolace z nenasákavého extrudovaného polystyrenu s ochrannou vrstvou z betonu. Cílem takové střechy je ochránění hydroizolace před povětrnostními vlivy a UV zářením. Velká výhoda je také stálost teploty ve které je hydroizolace umístěna. Její životnost se tak velice zvýší a vyrovná se rentabilita jejího pořízení.

Krytiny na plochých střechách se musí dělat opravdu kvalitně, i ta sebemenší chyba se časem projeví a může způsobit u střech s obrácenou skladbou doslova katastrofu.

Mezi velké výhody plochých a rovných střech patří jejich nižší pořizovací cena a větší variabilita objektu. Jen je potřeba věnovat větší pečlivost výběru prováděcí firmy. Jak si vybrat firmu na rekonstrukci střechy o tom jsme psali zde

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *